Avansert teknologi

Et bredt utvalg applikasjoner av industristandard

Lokale PC-programmer

Ingvarius Enterprises leverer en rekke desktop-applikasjoner, altså dataprogrammer som kjøres selvstendig på den enkelte PC. Enkelte av disse PC-applikasjonene er også en del av større løsninger, hvor det kommuniseres med en Internettserver, altså klient-server teknologi. Ingvarius har stor ekspertise innenfor utvikling av Windows-programmer, og kan regnes som spesialist innfor området brukergrensesnitt og funksjonalitet for slike programmer. Dette gjelder både programmer skrevet i Delphi, og programmer skrevet for .Net i programmeringsspråket C#.

Internettløsninger

Ingvarius Enterprises har levert flere Internettløsninger for bestillingssystemer, overvåkning og rapportering. Disse systemene er bygget opp med både administrasjon i nettleseren og kommunikasjon mellom desktopapplikasjoner og serveren. Noen av systemene kommuniserer med offentlig tilgjengelige data via web services, slik som ruteopplysninger og diverse data som varierer kontinuerlig. Enkelte av systemene er i daglig bruk, og vedlikeholdes, over 15 år etter at de først ble utviklet.

Multimedia

I 2012 ble virksomheten utvidet til å omfatte diverse multimedia prosjekter. Video, animasjoner, match moving og lignende. Denne delen av Ingvarius er voksende, men fortsatt relativt beskjeden. Samtidig er applikasjonsutvikling for eget salg startet opp. Dette gjelder ulike selvstendige programmer for multimedia, samt plug-ins til store bransjeledende produkter.

Teknologi

Delphi, Assembler, C++, C#, ASP.Net, Microsoft MVC, Web Services, HTML, Javascript, CSS, SQL, client server, match moving, motion tracking, CGI, Mothion Graphics, animations, video editing, audio editing, Cinema 4D.

For utvikling benyttes
For multimedia benyttes
About

© 1997 - 2023 Ingvarius Enterprises

Software og Multimedialøsninger siden 1997

Location
Ingvarius Enterprises er et norsk firma