Oversikt over oppdragsgivere

Et utvalg firma Ingvarius har levert utviklingstjenester til

Visma

Visma Kurs og Visma Performit er de største oppdragsgivere for Ingvarius. Det er levert nettbaserte påmeldingssystemer for kursavdelingen, og nettbaserte administrasjonssystemer for dette.
For Visma Performit er komplette systemer levert, både den nettbaserte administrasjonsdelen, og klientbaserte programmer for å produsere innhold til løsningen.

Oppdragene til Visma omfatter hele spekteret av programmeringsteknologi. Teknologiene Delphi, assembler, ASP, ASP.Net, C#, Javascript, HTML og CSS er alle benyttet. Oppdraget har også omfattet bygging av Setups, altså installasjoner for sluttbrukere, og administrasjon av Windows servere har også vært en del av kontrakten. I tillegg er det blitt utviklet en rekke administrasjons- og hjelpesystemer for disse produktene, til bruk internt hos Visma.

Andre oppdragsgivere

Ingvarius har ulike oppdrag av varierende størrelse og kompleksitet. For Felleskjøpet og PLS Teknikk er det videreutviklet bestillingssystemer som kundene allerede hadde i drift. For Jakob Hatteland Solutions AS er det utviklet nye systemer for innhentning og visning av rutetider hos NSB og Ruter, og Invarius Enterprises har en rekke andre oppdrag for store og små firma.

Multimedia oppdrag

Oppdragene inkluderer en introduksjonsfilm for Vismas kursavdeling. Dette prosjektet omfattet opptak med green-screen, visuelle effekter, lydeffekter og musikk, samt karakteranimasjoner.

Egenprodusert programvare

Parallelt med eksterne oppdrag blir det utviklet egenprodusert programvare. En ny salgsportal for denne programvaren er allerede opprettert og publisert. Her vil du finne både gratisprogrammer og kommersiell programvare.
Du finner websiden her: INGMOs Apps for Pros

Produkter som markedsføres her er rettet mot profesjonelle brukere i multimediamarkedet. Noen av produktene er plug-ins til kjente applikajsoner, som Magix Vegas (tidligere Sony Vegas), og Maxon Cinema 4D. Andre produkter er selvstendige applikasjoner for organisering av multimedia-filer, og et spesielt program for teksting av filmer er under utvikling og nesten leveringsklart.
Besøk denne salgsportalen for mer informasjon: INGMOs Apps for Pros

Kunder
About

© 1997 - 2024 Ingvarius Enterprises

Software og Multimedialøsninger siden 1997

Location
Ingvarius Enterprises er et norsk firma